Zahrada písní 2024

Zahrada písní 2024 je 17. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů. Koná se ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů.

Termín: 
6. - 7. dubna 2024

Kategorie: 

Přihlásit se můžete přihlásit do jedné ze 4 kategorií- dle průměrného věku dětí ve sboru a hlasového složení

 • 1. kategorie 3 - 8 let
 • 2. kategorie 9 – 13 let
 • 3. kategorie 14 - 18 let (SSAA, „obsazení bez mužských hlasů“)
 • 4. kategorie smíšené sbory dětí a mládeže 
  (maximální věková hranice je 22 let (SATB)

Podrobnější informace:

  • Hlavním cílem této přehlídky je setkávání sborů na všech úrovních a předávání si zkušeností.

  • Celá soutěž je rozdělena do několika bloků. V každém vystoupí cca 5 – 7 sborů většinou ze stejné kategorie. Z tohoto důvodu je omezen počet přihlášených sborů na 30-35

  • Každý sbor si připraví program 10 minut čistého času zpívání, v kterém budou obsažena povinná jedna česká, moravská či slovenská lidová píseň, u kategorie 3.  a 4. navíc jedna skladba a capella dle vlastního výběru. Obě podmínky mohou být splněny jednou písní. 

  • V sále je k dispozici klavír. 

  • Sbory bude hodnotit odborná porota. Mohou získat ocenění zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma, popř. účastnický list. Vyhlášení probíhá vždy na závěr každého bloku

  • Za soutěž se vybírá registrační poplatek 50,- Kč za jednoho zpěváčka, který přihlášené sbory odevzdají při příjezdu na festival. V případě poskytnutí žádostí o finanční příspěvky různých institucí v plné výši bude poplatek snížen. Děkujeme za pochopení

  • Akce  je veřejně přístupná, ale do sálu nejprve budou vpuštěni zpěváčci, pak teprve široká veřejnost. V případě naplnění kapacity sále si organizátor vyhrazuje právo veřejnost do sálu nevpustit. Děkujeme za pochopení.

  • Jednotlivé bloky budou přenášeny online. Odkaz bude včas zveřejněn.

Důležité termíny:
 • Přihlášky nám můžete vyplnit online od 1.11.2023 do 15.2.2024 (odkaz na přihlášku najdete v horní liště)- kopie přihlášky přijde automaticky do Vašeho emailu

 • potvrzení o účasti příp. neúčasti dostanou sbory do 1.3.2024

 • rozpisy a podrobnější informace budou zveřejněny do 1.3.2024
 • do 10.3. 2024 bude potřeba zaslat soutěžní program a charakteristiku sboru
 • soutěžní víkend 6.-7.4.2024

Kontakty:

 • Na dotazy vám rádi dáme odpověď na tel. 603 579 776 nebo na info@zahradapisni.cz

 • aktuální informace najdete také na facebooku Zahrady písní