Výsledková listina 2022

 

Pozn. V rámci pásem jsou sbory řazeny podle abecedy, nejedná se o pořadí sborů 

I. KATEGORIE 
Zlaté pásmo  
Coloreton, Praha a zvláštní cena poroty za jevištní projev a mimořádný dirigenstký výkon 
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, nejmladší přípravné oddělení Magdalenka, Brno  
Mravenečci Ferdové, Ústí nad Labem 
Ohniváček, Přelouč a zvláštní cena poroty za jevištní projev 
 
Stříbrné pásmo  
Jiskřička - přípravné oddělení, Praha  
Osmikvítek - přípravné oddělení Sněženky, Praha 
DPS "Skřivánek", z.s., Jablonec nad Nisou 
Sluníčka, Praha 
 
Bronzové pásmo  
Notičky, Benátky nad Jizerou 
 
II. KATEGORIE 
Zlaté pásmo 
Amici, Gaudete!, Jablonec nad Nisou  
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, starší přípravné oddělení Kantilénka, Brno a zvláštná cena poroty za mimořádný dirigentský výkon 
Malíček, Praha 
Modrásci, Litomeřice a zvláštní cena poroty za jevištní projev 
DPS Skřivánek, Jablonec nad Jizerou a zvláštní cena poroty za klavírní doprovod a za dramaturgii soutěžního programu 
Škatulata, Horoměřice 
 
Stříbrné pásmo 
Jiskřička, Praha a zvláštní cena poroty za provedení skladby v cizím jazyce 
Osmikvítek - přípravné oddělení Pampelišky, Praha a zvláštní cena poroty za klavírní doprovod 
Osmina, Třebíč 
 
Bronzové pásmo 
Chorea Pueri Ustensis, Ústí nad Labem 
Písnička, Benátky nad Jizerou 
 
III. KATEGORIE 
Zlaté pásmo 
Pražská kantiléna, Praha a zvláštní cena poroty za provedení skladby Ivana Hrušovského 
Prímadonky, Havlíčkův Brod 
 
Stříbrné pásmo 
DPS Ko-Ko, Ostrava a zvláštní cenu poroty za mimořádný dirigentský výkon  
Resonance, Třebíč 
Svitavský dětský sbor, Svitavy 
 
IV. KATEGORIE 
Zlaté pásmo 
Iuventus, Gaude!, Jablonec nad Nisou a zvláštní cena poroty pro pana sbormistra Tomáše Pospíšila za příkladnou pedagogickou práci a kompozici skladby Graziam pe grazia 
 
Stříbrné pásmo 
Proměny, Svitavy 
 
 
 

Kontaktní formulář

 Vytvořeno v editoru WEDOS WebSite 2022

wedos@wedos.wedos