Přihlášené sbory

I. KATEGORIE

Coloreton, Praha

Jiskřička - přípravné oddělení, Praha

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, nejmladší přípravné oddělení Magdalenka, Brno

Mravenečci Ferdové, Ústí nad Labem

Notičky, Benátky nad Jizerou

Ohniváček, Přelouč

Sluníčka, Praha

DPS "Skřivánek", z.s., Jablonec nad Nisou

Osmikvítek - přípravné oddělení Sněženky, Praha

II. KATEGORIE

Amici, Gaudete!, Jablonec nad Nisou

Chorea Pueri Ustensis, Ústí nad Labem

Jiskřička, Praha

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, starší přípravné oddělení Kantilénka, Brno

Malíček, Praha

Modrásci, Litomeřice

Osmina, Třebíč

Osmikvítek - přípravné oddělení Pampelišky, Praha

Písnička, Benátky nad Jizerou

DPS Skřivánek, Jablonec nad Jizerou

Škatulata, Horoměřice

III. KATEGORIE

DPS Ko-Ko, Ostrava

Paleček, Praha

Pražská kantiléna, Praha

Prímadomky, Havlíčkův Brod

Resonance, Třebíč

Svitavský dětský sbor, Svitavy

IV. KATEGORIE

Iuventus, Gaude!, Jablonec nad Nisou

Proměny, Svitavy