image

MgA. PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Na pedagogické fakultě vystudovala Čj-Hv a na HAMU sólový zpěv. V letech 1974 – 2019 působila na katedře Hudební výchovy PedF UK v Praze a paralelně s tím od r. 1993 po dobu 18 let vyučovala hudební výchovu na základní škole s rozšířenou HV, kterou v Brandýse nad Labem založila. Zde vedla i dětský pěvecký sbor. Současně na ZUŠ externě vyučovala sólový zpěv.

Odborně se zabývá tématikou výuky a metodiky hlasové výchovy. Pro děti hudebně a pěvecky zaostávající vypracovala specifickou metodiku, kterou lze v základu využít i při práci s dospělými tzv. nezpěváky. ´Je vyhledávaným hlasovým poradcem pěveckých sborů všech věkových kategorií v celé ČR. Jako zkušený porotce se účastní pěveckých a sborových soutěží. Publikuje články a knížky o hlasové výchově zejména dětí.

Byla jí předána řada děkovných listů a ocenění, k těm významným patří: Cena Jaroslava Herdena za přínos hudební výchově v oblasti hlasové výchovy (ČHS), Cena za přínos českému sborovému zpěvu (Unie českých pěveckých sborů) a za celoživotní práci v oblasti hlasové výchovy převzala v r. 2022 v Karolinu Cenu České hudební rady (Evropské hudební rady UNESCO). 

image

Mgr. Alena Vimrová 

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni obor český jazyk  – hudební výchova.
V ZUŠ Rokycany je  sbormistryní dětského pěveckého sboru Da Capo, který vede řadu let. V r.2013 založila na škole středoškolský smíšený sbor Amonia, se kterým se pravidelně účastní celostátních přehlídek OPAVA CANTAT. S Armonií navštívila mezinár. festival v Michiganu v USA a ve Finsku, v r. 2017 sbor soutěžil na festivalu Canto Sul Garda v Itálii, kde získal dvě zlaté medaile a vítězství ve své kategorii.
S oběma sbory natočila dvě CD.

image

Mgr. Lukáš Holec

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích V roce1992 začal pracovat v ZUŠ Českém Krumlově jako učitel přípravné hudební výchovy, hudební nauky a kytarové hry mladších dětí, od r. 1995 zde působí jako sbormistr Českokrumlovského dětského sboru. Od září 2022 pracuje jako didaktik hudební výchovy na Pedagogické fakultě JU v Č. Budějovicích.
Od roku 2006 je členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv při NIPOS ARTAMA Praha, v roce 2009 obdržel Cenu Františka Lýska jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti, v roce 2019 získal jednu ze dvou sbormistrovských cen na prestižní mezinárodní sborové soutěži ve finském Tampere. Je zván do porot sborových i pěveckých soutěží a působí jako lektor seminářů metodiky hudebně-sborové práce s dětmi i tvůrčích dílen s prolínáním hudební a dramatické výchovy

Vytvořeno v WEDOS WebSite.